{{ language.body }}

{{ selectedMarket.id ? selectedMarket.name : language.viewAllMarkets }}
โปรแกรม PACESETTER

เดินต่อไปเพื่อถึงจุดหมาย

ด้วยโปรแกรม Pacesetter เพื่อรับรางวัลแห่งความสำเร็จ

โปรแกรม Pacesetter ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วและอยู่ข้างหน้าในระยะยาว เราให้รางวัลผู้จัดจำหน่ายด้วยเงินสดสำหรับการเลื่อนอันดับ เสียงดี? แน่นอนมันไม่

และท่านจะได้รับการเชิดชูเกียรติพิเศษเป็น PACESETTER PRO

หากท่านมีคุณสมบัติ Pro 3 หรือสูงกว่าและช่วยบุคลากรในสายงานของท่านได้รับรางวัล Pacesetter จำนวน 3 คนในสายงานตรง ท่านจะได้การเชิดชูเกียรติเป็น Pacesetter Pro พร้อมทั้งได้รับเกียรติพิเศษในงานที่ทางบริษัทจัดขึ้น

โดยมีเงื่อนไขดังนี้:

 • รับเงินจำนวน 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ* เมื่อคุณไต่ถึงระดับ Pro 2 ได้ภายในระยะเวลา 30 วันและรักษาระดับดังกล่าวได้ในเดือนถัดไป
 • เงินเพิ่มเติมจำนวน 150 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อคุ
 • รักษาระดับ Pro 2 ได้ในอีก 2 เดือนถัดมา
  รับเงินจำนวน 125 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อคุณไต่ถึงระดับ Pro 3 ได้ภายใน 90 วันและรักษาระดับนี้ได้อีกหนึ่งเดือนถัดมา
 • รับเงินเพิ่มเติมจำนวน 375 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อคุณรักษาระดับ Pro 3 ได้ในอีก 2 เดือนถัดมา
 • หมดเขต 30 มิถุนายน 2564
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • โปรโมชั่นสามารถเปิดให้เฉพาะนักธุรกิจอิสระของบริษัทเท่านั้น
 • นักธุรกิจอิสระต้องปฏิบัติตามกฎจรรยาบรรณของบริษัทฯเท่านั้น จึงมีสิทธิเข้าร่วมโปรโมชั่นดังกล่าว
 • ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถอ้างสิทธิเพื่อขอรับสิทธิพิเศษอื่นๆ ที่ทางบริษัทจัดขึ้น
 • ไม่อนุญาตให้นำคำสั่งซื้อที่เกิดจากการสมัครไปจัดวางใต้สายงานหรือผู้แนะนำท่าน
 • ในการทำคุณสมบัติ Pro 2 และ Pro 3 นั้นไม่อนุญาตให้ท่านวางผังองค์กรซ้อนกัน เพื่อที่จะทำให้ท่านหรือบุคลากรในองค์กรมีคุณสมบัติที่จะรับรางวัล Pacesetter นี้ได้ (คำจำกัดความของการวางซ้อน คือ การจัดวางบุคลากรที่ท่านแนะนำตรงหรือบุคลากรสายงานในองค์กรวางซ้อนกันเพื่อที่จะให้บุคลากรในสายงานมีคุณสมบัติครบถ้วนหลายๆรหัสภายใต้องค์กรเดียวกัน)
 • หากมีการวางผังองค์กรซ้อนกันเพื่อทำคุณสมบัติ ท่านจะถูกตัดสิทธิจากโปรแกรมนี้
 • นักธุรกิจอิสระที่สมัครใหม่ท่านต้องทำคุณสมบัติตำแหน่ง Pro 2 ภายในเดือนที่สมัคร หรือทำตำแน่ง Pro 3 ภายใน 90 วัน นับจากวันที่สมัครเพื่อรับรางวัลแรก และท่านต้องรักษาคุณสมบัติในเดือนถัดไปเพื่อที่จะรับรางวัลในเดือนที่สอง
 • ศูนย์ธุรกิจ 2, 3 และ 4 ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชันนี้ได้
 • คำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโปรแกรมนี้ไม่สามารถขอคืนสินค้าได้
 • นักธุรกิจอิสระที่จะมีสิทธิ์ได้รับโปรโมชั่นนี้จะต้องเป็นนักธุรกิจอิสระที่มีคุณสมบัติในสหรัฐอเมริกา (รวมถึงเปอร์โตริโก) แคนาดาเม็กซิโกญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์อังกฤษเนเธอร์แลนด์เยอรมนีไทยฮ่องกงและไต้หวันเท่านั้นยกเว้นควิเบก
 • สิทธิในการพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกให้เป็นไปตามดุลยพินิจของ บริษัทฯ
 • ผู้นำที่สนับสนุนบุคคลากรในสายงานให้ได้รับรางวัล Pacesetter โดยการสร้าง 3 Pacesetters ต้องมั่นใจว่า Pacesetters คนใหม่นั้นจะต้องรักษาคุณสมบัติเพื่อเป็น Pacesetter ในเดือนถัดไปด้วยจึงจะได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น Pacesetter Pro
 • การเข้าร่วมโปรโมชั่นท่านสามารถทำได้โดยการส่งจดหมายที่เขียนด้วยลายมือเขียนซองจดหมายประทับตราด้วยตนเองไปยัง LifeVantage
 • ก่อนที่จะประกาศผู้ได้รับรางวัลในโปรโมชั่นนี้ นักธุรกิจอิสระที่มีสิทธิได้รับรางวัลต้องตอบคำถาม4 ข้อ ของ LifeVantage Trivia อย่างถูกต้อง
 • LifeVantage ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายเมื่อใดก็ได้ภายใต้กฎกติกาของการส่งเสริมการขายและหากมีกรณีพิพาทใดๆ การตัดสินของบริษัทฯถือว่าเป็นอันสิ้นสุด
เลือกตัวเลือก
ค้นหารวดเร็ว! เริ่มพิมพ์บนหน้าใดก็ได้เพื่อค้นหาตลาดของคุณอย่างรวดเร็ว