!

MVP โบนัส (โบนัสอันทรงคุณค่าที่สุดสำหรับนักธุรกิจอิสระ)

Qualification Period

นักธุรกิจอิสระที่ทรงคุณค่า! รางวัลที่มอบให้แก่นักธุรกิจอิสระที่มีส่วนร่วมสร้างความสำเร็จในทีมมากที่สุดและแก่บุคคลที่ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดีที่สุด ด้วยโบนัส MVP ใหม่ ทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นผู้เล่นที่ทรงคุณค่าได้!

  

ดูโบนัส MVP ของคุณที่นี่ https://www.dropbox.com/sh/is95rjr7351xwiy/AAD6K1zRyFGYH5fM_ys7rd8Ca?dl=0


MVP Builder ¹ 

โบนัสตัวสร้าง MVP ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนให้นักธุรกิจอิสระให้คำปรึกษาและฝึกสอนนักธุรกิจที่ท่านแนะนำตรงเพื่อสร้างธุรกิจการตลาดเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จอย่างถูกต้อง

รางวัลโบนัส: $100 USD, $500 USD หรือ $1500 USD

ข้อกำหนด: โบนัสจะได้รับเมื่อนักธุรกิจอิสระที่ท่านแนะนำตรงมียอดส่วนตัว 200 PV หรือมากกว่า

เหรียญทองแดง: รับ $100 USD ในแต่ละเดือนที่ท่านและนักธุรกิจอิสระที่ท่านแนะนำส่วนตัว 3 รายมียอดคะแนนที่คิดค่าคอมมิชชั่น 200 PV ขึ้นไป

เหรียญเงิน: รับ $500 USD ในแต่ละเดือนที่นักธุรกิจอิสระที่ท่านแนะนำตรง 3 คน และนักธุรกิจอิสระเหล่านั้นแนะนำนักธุรกิจอิสระอีก 3 คน โดยแต่ละคนมีคะแนนส่วนตัว 200 PV ขึ้นไป (ซึ่งเท่ากับนักธุรกิจอิสระที่ท่านแนะนำตรงในชั้นแรกของท่านจำนวน 3 ท่าน และอีก 9 นักธุรกิจอิสระชั้นที่สองขององค์กรของท่าน ) 

เหรียญทอง: รับ $1500 USD ในแต่ละเดือนที่นักธุรกิจอิสระที่ท่านแนะนำตรง 3 คน นักธุรกิจอิสระเหล่านั้นแนะนำนักธุรกิจอิสระอีก 3 คน และนักธุรกิจดังกล่าวที่แนะนำตรงแนะนำต่ออีกคนละ 3 ราย โดยแต่ละคนมีคะแนนส่วนตัว 200 PV ขึ้นไป (ซึ่งเท่ากับนักธุรกิจอิสระที่ท่านแนะนำตรงในชั้นแรกของท่านจำนวน 3 ท่าน และอีก 9 นักธุรกิจอิสระชั้นที่สองขององค์กรของท่าน นักธุรกิจดังกล่าวแนะนำต่ออีก 3 คน รวมเป็น 27 รหัสชั้นที่ 3 ของท่าน ) 

Terms & Conditions 

 • โปรแกรมมีให้สำหรับนักธุรกิจอิสระของไลฟ์เวนเทจเท่านั้น
 • ผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นต้องเป็นนักธุรกิจอิสระที่มีคุณสมบัติที่ดี ไม่ทำผิดกฎจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ
 • โบนัส MVP ไม่มีการจ่ายซ้ำซ้อนกัน กล่าวคือถ้าผ่านรางวัลเหรียญเงิน LifeVantage จะจ่ายเงินทั้งหมด $500 USD หากผ่านคุณสมบัติเหรียญทอง LifeVantage จะจ่ายรวม 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ
 • นักธุรกิจอิสระต้องมีคะแนนส่วนตัวอย่างน้อย 200 PV และต้องมีอย่างน้อย 40PV มาจากการซื้อส่วนตัว
 • หากท่านได้รับสิทธิตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นนี้และไม่สามารถร่วมเดินทางได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ท่านไม่สามารถเรียกร้องสิทธิเพื่อขอรับการชดเชยสิทธิในรูปแบบอื่นได้
 • ไม่อนุญาตให้ผูแนะนำทำการจัดวางสายงานไปในบุคคลอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิตามโปรโมชั่นนี้
 • รางวัลจะจ่ายเป็นสกุลเงินท้องถิ่นผ่านวิธีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นของแต่ละประเทศ เมื่อนักธุรกิจอิสระได้ทำคุณสมบัติครบถ้วน (เช่น ทำคุณสมบัติครบถ้วนในเดือนมกราคม รางวัลที่จ่ายภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์)
 • ศูนย์ธุรกิจไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในโปรแกรม
 • สินค้าที่มีการซื้อในช่วงเวลาของโปรโมชั่น หากมีการขอคืนจะไม่นับรวมเพื่อให้ได้คุณสมบติภายใต้โปรโมชั่นนี้
 • สิทธิในการเข้าร่วมโปรแกรมนี้ ผู้ผ่านการทำคุณสมบัติจะต้องมีถิ่นพำนักอยู่ภายในสหรัฐอเมริกา (รวมถึงเปอร์โตริโก), แคนาดา (ยกเว้นควิเบก), เม็กซิโก, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย, ฮ่องกง, สหราชอาณาจักร, สเปน, เนเธอร์แลนด์, เยอรมนี, ออสเตรีย, ไอร์แลนด์, เบลเยียม นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ไต้หวันและประเทศไทย
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดเพิ่มเติมของโปรโมชั่นนี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดเพิ่มเติมของโปรโมชั่นนี้ การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • นักธุรกิจที่สามรถเข้าร่วมในปรโมชั่นนี้ต้องสมัครทำธุรกิจตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 ถึงสิงหาคม 2565 ส่วนนักธุรกิจที่สมัครก่อนเดือนกันยายน 2564 ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้
 • นักธุรกิจอิสระรายใหม่ที่สมัครในเดือนแรกจะไม่นับรวมในโปรโมชั่นนี้ นักธุรกิจอิสระที่เข้าร่วมต้องสมัครทำธุรกิจอย่างน้อย 1 เดือนตามปฏิทินจึงสามาถเข้าร่วมได้

LifeVantage reserves the right to change the program at any time, interpret the rules of the program, and has final decision in the event of any disputes regarding the qualification requirements and inclusions. 

ค้นหารวดเร็ว! เริ่มพิมพ์บนหน้าใดก็ได้เพื่อค้นหาตลาดของคุณอย่างรวดเร็ว