{{ language.body }}

{{ selectedMarket.id ? selectedMarket.name : language.viewAllMarkets }}

โปรโมชั่นผู้ทรงอิทธิพลด้านการขายระดับโลก

หากท่านต้องการเป็นผู้ทรงอิทธิพลด้านการขาย ท่านต้องพิสูจน์ตนเอง

การก้าวขึ้นเป็นผู้มีอิทธิพลการขายระดับโลก ท่านจะได้รับสิทธิมากมาย สำหรับท่านที่ทำคุณสมบัติ  50 รหัส สูงสุดระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2563 จะได้เดินทางไป มอนเทจ เดียร์ วัลเล่ย์ ใน ปาร์คซิตี้ รัฐยูท่าห์ สหรัฐอเมริกา และยิ่งไปกว่านั้นผู้เข้ารอบ 5 อันดับแรกจะได้เข้าร่วมทริปการท่องเที่ยมาสเตอร์ โปร 10 ที่โบรา โบร่า ในวันที่ 2-5  ธันวาคม 2020 รหัสละ 2 ท่านทั้ง 2 ทริปการท่องเที่ยว

สถานที่มอนเทจ เดียร์ วัลเล่ย์ ในวันที่ 16-19 กรกฏาคม 2563

ท่านต้องทำอย่างไร

ทริปการเดินทางไปท่องเที่ยว ปาร์ค ซิตี้ รัฐยูท่าห์ สามารถทำได้ 2 แนวทางดังนี้

ในการทำคุณสมบัติการเป็นผู้ทรงอิทธิพลการขายระดับโลก ท่านสามารถเลือกวิธีการใดก็ได้ ซึ่งทั้งสองแนวทางสามารถนำพาท่านเป็นสู่เป้าหมายเดียวกัน

1: สร้างยอดขายในสายงานย่อย

สำหรับโปรโมชั่นนี้จะนับรวมยอดขายขายจากสายงานทั้งหมดของท่าน (รวมสายงานย่อยนอกเหนือจาก สายงานหลัก) โดยจะนับจากลูกค้าที่ลงทะเบียนโดยตรงทั้งหมดรวมถึงการซื้อการขายส่วนตัวของท่านด้วย การเติบโตของยอดขายจะนับจากการเติบโตของสายงานย่อยโดยมียอดสะสมภายใน 7 เดือน อย่างน้อย 150,000 OV นับจากยอดเดือนฐานของการเข้าร่วมโปรโมชั่น

2: การเป็นผู้ทรงอิทธิพลการขายระดับโลก

เพิ่มยอดขายในองค์กรของท่านตามโปรแกรมการก้าวเป็นผู้ทรงอิทธิพลข้างล่างตลอดระยะเวลาการทำคุณสมบัติเจ็ดเดือน

การทำคุณสมบัติการขึ้นเป็นผู้ทรงอิทธิพล

  • สร้างบุคคลากรในองค์กรของท่านให้มีคุณสมบัติระดับ โปร 3 จำนวน 7 รหัส
  • แนะนำนักธุรกิจอิสระใหม่ในองค์กรของท่าน และมียอดการซื้อบริโภคอย่างน้อย 40 พีวี และอย่างน้อยจำนวน 14 รหัส ตลอดช่วงระยะเวลาของโปรโมชั่น
  • สร้างผู้บริโภคใหม่ในองค์กรของท่าน โดยให้มียอดบริโภคผลิตภัณฑ์อย่างน้อย  40 พีวี และอย่างน้อยจำนวน 21 รหัส ตลอดช่วงระยะเวลาของโปรโมชั่น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรแกรมมีให้สำหรับผู้จัดจำหน่ายเท่านั้น High Leg 1 ดั้งเดิมที่จัดตั้งขึ้นในช่วงเวลาพื้นฐานจะยังคงเป็น High Leg 1 ของคุณสำหรับการวัดการเติบโตของปริมาณตลอดการโปรโมตแม้ว่าปริมาณจากขาแยกต่างหากจะสูงกว่า High Leg 1 ดั้งเดิมในช่วงระยะเวลาโปรโมชัน ยอดขายจากผู้แทนจำหน่าย LifeVantage แต่ละรายที่สูงกว่า 14 รายการที่จำเป็นสามารถนับรวมกับข้อกำหนดการขายของลูกค้า LifeVantage ใหม่ได้ 150,000 OV ขึ้นอยู่กับการเติบโตสะสมเหนือพื้นฐานของคุณตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น ผู้จัดจำหน่ายจะต้องได้รับอันดับที่จ่ายของ Pro 6 หรือสูงกว่า 5 จาก 7 เดือนเพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับการเดินทาง การขายให้กับผู้จัดจำหน่ายใหม่และลูกค้าใหม่จะต้องมีอย่างน้อย 40 PV เพื่อนับรวมในโปรโมชั่น ค่าเฉลี่ยของ OV นอก High High 1 ในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมและกันยายน 2019 จะเป็นพื้นฐานของคุณ ลูกค้าที่อัพเกรดเป็นผู้จัดจำหน่ายในช่วงโปรโมชั่นจะรวมอยู่ในจำนวนผู้จัดจำหน่ายของคุณเท่านั้น ผู้จัดจำหน่ายจะต้องได้รับการสนับสนุนโดยตรง ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนโดยตรง คำสั่งซื้อที่ถูกส่งในช่วงระยะเวลาการรับรองจะไม่ถูกนับรวมในการรับรองหากมีการส่งคืน ผู้สนับสนุนส่วนบุคคลและ / หรืออัพไลน์จะไม่จ่ายคำสั่งขาย ผู้แทนจำหน่ายจะต้องอยู่ในสถานะที่ดีกับ บริษัท เพื่อเข้าร่วมในโปรแกรม ผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์รับรองและรับทราบว่าพวกเขาไม่มีการเรียกร้องใด ๆ ต่อ LifeVantage LifeVantage ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตลอดเวลาตีความกฎของโปรแกรมและมีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในกรณีที่มีข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดคุณสมบัติและการรวม โปรโมชั่นนี้อาจมีการแก้ไขหรือยกเลิกได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของ LifeVantage Corporation หรือ บริษัท ในเครือโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้จำหน่ายทราบล่วงหน้า

เลือกตัวเลือก
ค้นหารวดเร็ว! เริ่มพิมพ์บนหน้าใดก็ได้เพื่อค้นหาตลาดของคุณอย่างรวดเร็ว