!

พักผ่อนหย่อนใจไปกับ Global Incentive Trip 2024: Hard Rock Punta Cana

ระยะเวลาโปรโมชัน
วันที่เดินทาง

ปุนตาคานาขึ้นชื่อเรื่องความหรูหราและความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ที่สายน้ำสีเทอร์ควอยส์มาบรรจบกับหาดทรายขาว


รับคะแนนสองเท่า เมื่อมีสถานะ MVP ระดับซิลเวอร์และโกลด์ในเดือนกันยายน

ใช้ได้กับการบรรลุและการรักษาสถานะ MVP ครั้งแรก

ศึกษาว่าคุณจะเข้าร่วม Global Incentive Trip 2024: Hard Rock Punta Cana ได้อย่างไร!

รับคะแนนตั้งแต่ 300 คะแนนขึ้นไปและได้รับชำระเงิน ในฐานะ Pro4/ที่ปรึกษาที่เป็นผู้จัดการระดับ 1 ในเดือนตุลาคม 2023 เพื่อให้มีสิทธิ์เข้าร่วม Global Incentive trip ดูข้อกำหนดเกี่ยวกับเทียร์เพิ่มเติมได้ในตารางด้านล่าง

เทียร์ที่ 1เทียร์ 2เทียร์ 3เทียร์ 4
300 คะแนนจึงจะมีสิทธิ์400 คะแนนจึงจะมีสิทธิ์550 คะแนนจึงจะมีสิทธิ์650 คะแนนจึงจะมีสิทธิ์
ประกอบด้วย:ประกอบด้วย:ประกอบด้วย:ประกอบด้วย:
• ห้องพักในโรงแรม 4 คืนสำหรับ 1 คน• ห้องพักในโรงแรม 4 คืนสำหรับ 2 คน• ห้องพักในโรงแรม 4 คืนสำหรับ 2 คน• ห้องพักในโรงแรม 4 คืนสำหรับ 2 คน
• มื้ออาหารสำหรับ 1 คน• มื้ออาหารสำหรับ 2 คน• มื้ออาหารสำหรับ 2 คน• มื้ออาหารสำหรับ 2 คน
• กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสำหรับ 1 คน• กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสำหรับ 2 คน• กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสำหรับ 2 คน• กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสำหรับ 2 คน
• เครดิตสายการบินมูลค่า 1,800 USD ดอลลาร์สหรัฐฯ• เครดิตสายการบินมูลค่า 2,100 USD ดอลลาร์สหรัฐฯ• เครดิตสายการบินมูลค่า 2,600 USD ดอลลาร์สหรัฐฯ• เครดิตสายการบินมูลค่า 5,600 USD ดอลลาร์สหรัฐฯ
*จะต้องได้รับค่าจ้าง ในฐานะที่ปรึกษาที่เป็นผู้จัดการระดับ 1/Pro 4 เป็นอย่างต่ำในเดือนมกราคม 2024 จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตสายการบิน*จะต้องได้รับค่าจ้าง ในฐานะที่ปรึกษาที่เป็นผู้จัดการระดับ 1/Pro 4 เป็นอย่างต่ำในเดือนมกราคม 2024 จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตสายการบิน*จะต้องได้รับค่าจ้าง ในฐานะที่ปรึกษาที่เป็นผู้จัดการระดับ 1/Pro 4 เป็นอย่างต่ำในเดือนมกราคม 2024 จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตสายการบิน*จะต้องได้รับค่าจ้าง ในฐานะที่ปรึกษาที่เป็นผู้จัดการระดับ 1/Pro 4 เป็นอย่างต่ำในเดือนมกราคม 2024 จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตสายการบิน
*ไม่รวมค่าเดินทางหรือแขก*ไม่รวมค่าเดินทาง• สิทธิ์พิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม

คุณสามารถสะสมคะแนนได้ 6 วิธีด้วยกัน:

1. ลูกค้าและที่ปรึกษา/ผู้จัดจำหน่ายหน้าใหม่ที่คุณเป็นผู้ลงทะเบียนสั่งซื้อภายในหนึ่งเดือนแรกกับ LifeVantage
o 100 SV/PV (ลูกค้า)/ 150 SV/PV (ที่ปรึกษา) = 1 คะแนน
o 250 SV/PV = 2 คะแนน
o 850 SV/PV = 5 คะแนน
คะแนนสะสมสูงสุด = 150 คะแนน

2. ลูกค้าและที่ปรึกษา/ผู้จัดจำหน่ายปัจจุบันที่คุณเป็นผู้ลงทะเบียนสั่งซื้อหลังจากหนึ่งเดือนแรกกับ LifeVantage คะแนนมาจากลูกค้าและที่ปรึกษา/ผู้จัดจำหน่ายที่ลงทะเบียนหลังวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2023
o 100 SV/PV (ลูกค้า)/ 150+ SV/PV (ที่ปรึกษา) = 2 คะแนน
คะแนนสะสมสูงสุด = 150 คะแนน

3. ได้รับตำแหน่งผู้ขายใหม่
ก. แซฟไฟร์: สะสมคะแนน 2,000 คะแนนจากปริมาณยอดขายของลูกค้าที่คุณลงทะเบียนด้วยตนเอง (SV)/ปริมาณส่วนตัว (PV) ในหนึ่งเดือน § 15 คะแนน
ข. ไดมอนด์: สะสมคะแนน 4,000 คะแนนจากปริมาณยอดขายของลูกค้าที่คุณลงทะเบียนด้วยตนเอง (SV)/ปริมาณส่วนตัว (PV) ในหนึ่งเดือน § 30 คะแนน

4. มีสิทธิ์ได้รับสถานะ MVP
o บรอนซ์ = 10 คะแนน
o ซิลเวอร์ = 25 คะแนน
o โกลด์ = 100 คะแนน


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโบนัสสำหรับ MVP

5. รักษาระดับ MVP มีการมอบคะแนนในแต่ละเดือนที่รักษาคุณสมบัติเอาไว้ได้ ไม่ต้องได้รับในเดือนที่ติดต่อกัน
o บรอนซ์ = 2 คะแนน
o ซิลเวอร์ = 5 คะแนน
o โกลด์ = 20 คะแนน

6. เพิ่มปริมาณยอดขายของกลุ่ม (GSV)/ปริมาณขององค์กร (OV) ของคุณ ที่ปรึกษา/ผู้จัดจำหน่ายที่มี GSV/OV มากกว่า 20,000 ในเดือนมีนาคมสามารถสะสมคะแนนจากการเพิ่ม GSV/OV รายเดือน จะมีการติดตามดูอัตราการเติบโตรายเดือนที่เกินกว่าเส้นฐานเฉลี่ยแบบสะสม เมื่อเทียบกับการเติบโตทั้งหมด
o การเติบโตทั้งหมด 30% = 50 คะแนน
o การเติบโตทั้งหมด 50% = 75 คะแนน
o การเติบโตทั้งหมด 100% = 125 คะแนน
o การเติบโตทั้งหมด 15% = 175 คะแนน

จะมีการกำหนดเส้นฐาน ด้วยการคำนวณค่าเฉลี่ยของ GSV/OV ของที่ปรึกษา/ผู้จัดจำหน่ายในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์และมีนาคม ที่ปรึกษา/ผู้จัดจำหน่ายที่ทำ GSV/OV ได้ถึง 20,000 หลังจากเดือนมีนาคม 2023 จะมีเส้นฐานอยู่ที่ 20,000


คุณสมบัติในการเป็นระดับอีลิต/ผู้บริหาร:

นอกเหนือจากการสะสมคะแนนตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ที่ปรึกษา/ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับค่าจ้างตั้งแต่ระดับ Pro 7/ที่ปรึกษาทางธุรกิจขึ้นไปสามารถใช้วิธีเพิ่มเติมนี้เพื่อสะสม:

– คุณสมบัติ MVP แบบดาวน์ไลน์ที่ลงทะเบียนด้วยตนเอง
o ซิลเวอร์ = 25 คะแนน
o โกลด์ = 100 คะแนน

– คุณสมบัติแบบดาวน์ไลน์ระดับแซฟไฟร์หรือไดมอนด์ที่ลงทะเบียนด้วยตนเอง
o แซฟไฟร์ = 15 คะแนน
o ไดมอนด์ = 30 คะแนน

– การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมของดาวน์ไลน์
o ที่ปรึกษา/ผู้จัดจำหน่ายแบบดาวน์ไลน์ 5–25 คน = 5 คะแนน
o ที่ปรึกษา/ผู้จัดจำหน่ายแบบดาวน์ไลน์ 26–75 คน = 10 คะแนน
o ที่ปรึกษา/ผู้จัดจำหน่ายแบบดาวน์ไลน์ตั้งแต่ 76 คนขึ้นไป = 15 คะแนน

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

 • โปรแกรมสิ่งล่อใจมีไว้สำหรับที่ปรึกษา/ผู้จัดจำหน่ายเท่านั้น
 • ที่ปรึกษา/ผู้จัดจำหน่ายจะต้องมีความเคลื่อนไหวและมีสถานะที่ดี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วม
 • ในกรณีของที่ปรึกษาระดับบริหาร+/ผู้จัดจำหน่ายระดับอีลิตที่ต้องการเข้าร่วมแบบดาวน์ไลน์ จะต้องได้รับ ‘ค่าจ้าง’ ตามระดับในเดือนที่ทำผลงานดาวน์ไลน์ได้
 • ที่ปรึกษา/ผู้จัดจำหน่ายที่เข้าร่วมจะต้องมีความเคลื่อนไหวและมีคุณสมบัติเหมาะสม จีงจะมีสิทธิ์ได้รับค่าคอมมิชชั่นในแต่ละเดือนตลอดระยะเวลาโปรโมชัน
 • ผู้ลงทะเบียนลูกค้าด้วยตนเองหรืออัพไลน์ไม่สามารถชำระค่าคำสั่งซื้อได้
 • ผลิตภัณฑ์ตามคำสั่งซื้อที่ถูกตีกลับและขอคืนเงินจะไม่นับรวมเป็นสิทธิ์ในการได้รับโปรโมชัน
 • ศูนย์ธุรกิจมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
 • ศูนย์ธุรกิจจะต้องบรรลุเกณฑ์คุณสมบัติด้วยตนเอง ศูนย์ธุรกิจที่มีที่ปรึกษา/ผู้จัดจำหน่ายระบบเดียวกันไม่สามารถรวมคะแนนกันได้
 • หากที่ปรึกษา/ผู้จัดจำหน่ายรายเดียวได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมทริปจากศูนย์ธุรกิจหลายแห่ง มีเพียงแค่ศูนย์ธุรกิจเพียง 1 แห่งเท่านั้นที่จะได้รับรางวัล
 • PV/SV คือยอดสั่งซื้อทั้งหมดภายในหนึ่งเดือน
 • มีการมอบคะแนนให้แก่เทียร์สูงสุดที่ทำได้ เช่น หากฉันได้รับสถานะ MVP ระดับซิลเวอร์ในเดือนเมษายน ฉันจะได้รับคะแนนทั้งหมด 25 คะแนนในเดือนดังกล่าว หากฉันมีตำแหน่งนักขายระดับไดมอนด์ในเดือนเมษายน ฉันจะได้รับคะแนนทั้งหมด 30 คะแนนในเดือนดังกล่าว
 • จะไม่มีการมอบคะแนนสำหรับอิลิต/ผู้บริหารสำหรับการรักษาสถานะ MVP แบบดาวน์ไลน์
 • ยอดสั่งซื้อส่วนตัวไม่นำมานับรวมกับสิทธิ์ในการได้รับตำแหน่งแซฟไพร์และไดมอนด์
 • จะมีการให้คะแนนการลงทะเบียนหนึ่งครั้งตลอดอายุบัญชี
 • ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะต้องเข้าร่วมทริปและได้รับค่าจ้างในระดับ Pro4/ที่ปรึกษาระดับบริหาร 1 ในเดือนมกราคม 2024 จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตสายการบินที่ได้รับ
 • ลูกค้าและที่ปรึกษา/ผู้จัดจำหน่ายหน้าใหม่หมายความว่าผู้ที่อยู่ในเดือนตามปฏิทินแรกของ LifeVantage
 • ลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในเดือนตามปฏิทินแรกจะต้องลงทะเบียนหลังจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2023
 • ลูกค้าและที่ปรึกษา/ผู้จัดจำหน่ายระดับดาวน์ไลน์ที่ถูกเลิกจ้างหรือพักงาน จะไม่นำมานับรวมสิทธิ์ในการได้รับโปรโมชัน
 • จะมีการมอบคะแนนจากกิจกรรมหลังจากเริ่มกิจกรรมแล้วเท่านั้น
 • ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทุกคนจะต้องผ่านการตรวจสอบการขายและการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบก่อนได้รับรางวัล
 • รางวัลไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่นหรือเปลี่ยนเป็นเงินได้ และเป็นของเจ้าของบัญชีที่ปรึกษา/ผู้จัดจำหน่ายเท่านั้น
 • สามารถแก้ไขหรือยกเลิกโปรโมชันนี้ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของ LifeVantage Corporation หรือบริษัทในเครือเพียงผู้เดียว
 • LifeVantage ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงโปรโมชันนี้ได้ทุกเมื่อ ตีความกฎระเบียบของโปรโมชันและตัดสินใจที่เป็นที่สุด หากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อกำหนดของผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและการครอบคลุม
ค้นหารวดเร็ว! เริ่มพิมพ์บนหน้าใดก็ได้เพื่อค้นหาตลาดของคุณอย่างรวดเร็ว