{{ language.body }}

{{ selectedMarket.id ? selectedMarket.name : language.viewAllMarkets }}
Kosteloze verzending voor alle bestellingen van meer dan €130
Sluiten

Promotie van EU Oprichters

Elite Distributeurs krijgen Elite Beloningen

Sinds november 2019 zijn de distributeurs in de hele EU op een missie om de volgende Elite-distributeur te worden. Om de overduidelijke tevredenheid te vergroten, ongelooflijke groei van het bedrijf en de geweldige mensen die je tijdens de reis hebt ontmoet niet genoeg is – is hier extra kers op de taart.

Tussen nu en 31 maart 2021 zullen de eerste 3 nieuwe Elite Distributeurs in de EU-markt (exclusief Spanje) een eenmalige EU Oprichters Bonus Prijs ontvangen.


Beloningen

1e Elite
€5000
2e Elite
€4000
3de Elite
€3000

Betrokken markten

Oostenrijk
België
Duitsland
Ierland
Nederland
Verenigd Koninkrijk

We zijn meer dan opgewonden om de groei te zien die gaat plaatsvinden! Succes, en gelukkig zakendoen!

Algemene Voorwaarden

Promotie alleen beschikbaar voor Distributeurs

Om aan de promotie deel te nemen, moet het distributeurschap een goede reputatie hebben.

In aanmerking komende deelnemers verklaren en erkennen dat zij geen claims hebben die verband houden met andere promoties (vrijgave van claims).

Een inschrijvingsopdracht kan niet worden geplaatst door de persoonlijke sponsor.

Stapelen is strikt verboden en distributeurs worden gediskwalificeerd voor de promotie (definitie van stapelen = het plaatsen van een gesponsorde distributeur onder een andere persoonlijk gesponsorde distributeur binnen hetzelfde traject en proberen hetzelfde volume te gebruiken om meerdere accounts te kwalificeren).

Het stapelen zal leiden tot diskwalificatie van de promotie.

Beloningen zullen worden toegekend in de normale betalingsperiode van de commissie zodra zij de kwalificatie hebben bereikt.

Business Centers 2, 3 en 4 komen niet in aanmerking voor de promotie.

Bestellingen die tijdens de promotieperiode zijn geplaatst om de kwalificatie te bereiken, kunnen niet worden geretourneerd zodra de promotie is voltooid.

Om in aanmerking te komen voor deelname aan de promotie, moeten gekwalificeerden zich binnen de EU bevinden, met uitzondering van Spanje.

Deze promotie kan op elk moment worden gewijzigd of geannuleerd naar eigen goeddunken van LifeVantage Corporation of haar filialen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Distributeurs.

De promotie is niet beschikbaar voor distributeurs die een Elite Rank hebben bereikt tijdens hun dienstverband bij het bedrijf.

LifeVantage behoudt zich het recht voor om de promotie op elk moment te wijzigen, de regels van de promotie te interpreteren en heeft een definitieve beslissing in het geval van eventuele geschillen over de kwalificatie-eisen en insluitsels.

¹ De bekendgemaakte verkoopopbrengsten van de distributeur zijn potentiële bruto inkomsten en niet netto van andere zakelijke kosten en zijn niet noodzakelijkerwijs representatief voor het werkelijke inkomen, indien dat er is, dat een distributeur kan of zal verdienen via het verkoopcompensatieplan van LifeVantage. De inkomsten van een distributeur zijn afhankelijk van individuele ijver, werkinspanning en marktomstandigheden. LifeVantage staat niet garant voor inkomsten of succes.

Kies een optie
Vind het snel terug! Begin met typen op een willekeurige pagina om snel uw markt te doorzoeken.